Vad är gymnastik?

Att träna och att hålla sig hälsosam blir alltmer trendigare, en träningsform som länge funnits är gymnastik.

Gymnastik är en sammanfattade benämning på olika kroppsövningar, det är en sport som bygger på olika akrobatiska övningar. Det här är en idrott som kräver en kombination av god kroppsuppfattning, extrem stryka och flexibilitet.

Historia

Gymnastik är en idrott som härstammar från det antika Grekland, ordet gymnastik bygger på de gymnos. Där de brukade träna upp sina kroppar och träna olika sorter av akrobatiska övningar.

Det var filosofen Platon som ansåg att idrott var ett medel för andlig och moralisk perfektion och han ansåg även att kvinnor borde försöka att bli starka, härdade och energiska. Detta för att kunna uppnå det manliga idealet och även för att kvinnor då skulle föda starka barn, som skulle bidra till en starkare stat.

Och på grund av detta var gymnastiken från början, en kvinnoidrott som organiserades och utvecklades, det var i slutet av 1700-talet och början av 1800-talet då männen stod i centrum för denna idrott.

Vid den här tiden var Tyskland det ledande landet inom gymnastik och även vid denna tidpunkt ansåg man att kvinnor ska öva gymnastik för att föda starka, friska och välartade barn.

Gymnastik i Sverige

Det var under den franska revolutionen och Napoleonkrigen som gymnastik kom till Sverige.

Det var Pehr Henrik Ling som tog initiativet till att införa denna idrott till Sverige och det på grund av detta, han kallas för den svenska gymnastikens fader.

Till en början användes gymnastik som militära övningar och även i Sverige utövades gymnastik endast av män.

Senare blev Pehr Henrik Lings gymnastiska principer vägledande för skolgymnastiken och övrig gymnastik.

Eftersom kvinnor på den här tiden inte hade något att säga till om i samhället, så var det med hjälp av männen kvinnogymnastiken infördes i Sverige. Speciellt med hjälp av en man, Hjalmar Ling som var son till Pehr Henrik Ling. Det var Hjalmar som utvecklade den kvinnliga gymnastiken och förespråkade gymnastik för flickorna i skolorna runtom i Sverige.

Han skapade speciella flickprogram, men Hjalmar Ling också att vissa övningar inte var till för flickor och kvinnor. Exempel på sådana övningar var, brottning och övningar med tyngder och de som var ansträngande för hjärtat.

Runt 1930-talet och 1940-talet skapades de nya modernare grenarna inom gymnastiken, då uppkom grenar som, hopp, barr, bom och fristående gymnastik. Under denna tid var Sverige ett ledande land inom denna idrott men kring 1952 förlorade Sverige sina stora framgångar i samband med OS i Helsingfors.

Än idag är gymnastik en väldigt populär idrott här hemma och numera finns det åtta olika tävlingsdiscipliner:

  • Aerobisk Gymnastik
  • Kvinnlig artistisk gymnastik
  • Manlig artistisk gymnastik
  • Hopprep
  • Parkour
  • Rytmisk gymnastik
  • Trampolin
  • Truppgymnastik

Den populäraste och mest kända formen idag är artistisk gymnastik här hemma i Sverige.