Gymnastikens olika grenar

Gymnastik har alltid varit och är även i nuläget en populär idrott runtom i välden, det är en sport med en bred utsträckning av olika grenar och tävlingsdiscipliner. Det är en idrott som passar både stora och små men för att bli professionell inom gymnastik krävs det att man börjar öva i en ung ålder. Det finns idag sex olika typer av gymnastik och det är, akrobatisk gymnastik, artistisk gymnastik, rytmisk gymnastik, hopprep, trampolin och truppgymnastik.

Men vad skiljer sig mellan de olika grenarna?

Akrobatisk gymnastik:

Den här typen av gymnastik baseras på precis som det låter akrobatiska rutiner, dessa rutiner genomförs på ett sviktande parkettgolv. Det här typen av gymnastik kräver mycket styrka och balans. I utförandet av akrobatisk gymnastik behöver även vissa karakteristiska aerobicssteg att vara inkluderade.

Denna gren har i tävlingssammanhang fem olika discipliner, dam, herr, par, trio eller grupp. Inom gruppdisciplinen kan det vara endast män, endast kvinnor eller både män och kvinnor i grupp som tävlar.

Artistisk gymnastik:

Artistisk gymnastik eller redskapsgymnastik, som det också kallas är en disciplin inom gymnastiken där man använder sig av ett antal olika redskap för att utföra olika program.

Den artistiska gymnastiken kan delas in i två discipliner, manlig och kvinnlig gymnastik.

Inom mangling gymnastik (MAG) ingår det sex olika redskap och i den kvinnliga (KvAG) ingår det endast fyra olika redskap.

Rytmisk gymnastik:

Det här är den olympiska grenen inom gymnastiken, där man kan tävla både enskilt eller i trupp. Inom rytmisk gymnastik kan man tävla med fem olika handredskap, dessa redskap består av: Band, boll, käglor, rep och tunnband. Det går även att tävla fristående, det vill säga utan något redskap. Denna tävlingsform utförs till musik där man visar upp olika övningar med handredskapen. Rytmisk gymnastik kräver mycket stryka, balans, flexibilitet, spänts och koordination.

Truppgymnastik:

Den här tävlingsformen är den populäraste gymnastikdisciplinen i Sverige, denna tävlingsform växte fram på 1980-talet.

Sverige är idag ett av de länder som tillhör världstoppen inom denna gymnastikgren.

Dessa tävlingar sker på tre olika nivåer som består av, ungdomsserien, juniorserien och seniorserien och man kan även välja att tävla mellan, damklass, herrklass eller mixad klass.

I den här typen av gymnastik är de olika grenar man kan tävla i tumbling, trampett och fristående.

Inom den fristående delen ska programmet innehålla gymnastiska delar som till exempel, balansövningar, piruetter, hopp och även akrobatiska övningar.