Risker med gymnastik

Skador och risker med gymnastik har länge varit ett stort samtalsämne inom flera internationella medicinskagrupper. Och många ser denna sport som väldigt farlig och riskfylld. Detta beror på redskapen man använder sig av och de avancerade övningarna som utförs.

Det har länge diskuterats om att skaderisken inom denna typ av idrott är stor och att de som mest drabbas är de som tränar på elitnivå. Eftersom gymnaster får utså avancerade övningar som kan påverka leder, ben och muskler och kan detta kan vara väldigt påfrestande för kroppen.

Vanliga skador

De skador som dominerar mest inom denna idrott är ledskador. Det här beror på den enorma påfrestning som lederna får stå ut med när de avancerade akrobatiska övningarna utförs av gymnasterna. En annan orsak till dessa skador är även fallskador.

Fallskador orsakar även frakturer som drabbar nyckelben, revben, handled och fotled. Frakturer utgör cirka en fjärdedel av alla skador som inträffar.

Ett annat ganska vanligt sätt att skada sig på inom den här idrotten är akuta överbelastningar. Detta hänger samman med de plötsliga och snabba rörelserna som ibland utförs inom gymnastik.

Men det flesta skador är oftast av lättare karaktär och är inte så allvarliga, detta innebär dock inte att risken för allvarliga skador inte finns.

För att förebygga uppkomsten av skador kan man bland annat se till att värma upp och stretcha ordentligt innan man påbörjar sin träning.

Det är också avgörande att långsamt och stegvis öka de avancerade övningarna för att kroppen ska kunna hinna med att vänja sig. Och även för att gymnasten ska kunna ha en säker kroppskontroll, bra styrka och spänts för att elminierna så många risker för skador som möjligt.

Det är också bra att kolla igenom gymnastiksalen och utrustningen för att se till att madrasserna är tillräckligt vadderade och mjuka för att kunna landa på.

Det är också betydligt viktigt att personalen ska kunna ha bra kunskap om första hjälpen ifall att något allvarligt skulle inträffa. Personalens och tränarnas kunskap kan också vara avgörande för att minska risker för skador.

Något annat att ha i åtanke för en säker träning är också redskap för första hjälpen och andra skador.

För den som redan har utsatts för en skada är det betydligt viktigt med behandling och rätt typ av rehabilitering, för att snabbt kunna återhämta sig.