Redskap och utrustning

Gymnastik är en väldigt bred idrott med många olika typer av övningar och grenar. Beroende på vilken typ av gymnastik man utövar behöver man också olika typer av redskap för att kunna träna.

Inom artistisk gymnastik behöver man att ha olika typer av redskap eftersom det är indelat i olika delar. Man behöver bland annat ha bom, barr och räckstång för att kunna utöva den här typen av gymnastik. Tyvärr, är dessa redskap ganska stora och på grund av detta kan man endast göra dessa övningar i en idrottslokal som har denna utrustning.

Men det finns också mindre typer av utrustning inom andra grenar då man kan träna hemma eller vart som helst där det finns tillräckligt med utrymme. Detta gäller till exempel för, hopprep, trampolin (mindre studsmattor som kan få plats i trädgården) och aerobicssteg. Något annat som också går att öva hemma eller i trädgården är rockringar och andra typer av handredskap. Allt detta ingår i den rytmiska gymnastiken, då man tävlar med dessa redskap. Man använder sig dessutom av bollar, band, käglor och rep inom denna gren.

Men för det mesta kräver gymnastik stora utrymmen och ytor då det flesta redskapen är ganska stora.

Däremot behöver inte alltid rytmisk gymnastik redskap utan man kan även tävla fristående, det vill säga utan redskap.

Detta gäller även för akrobatisk gymnastik, i denna gren behövs det nästan bara ett parkettgolv där man visar upp akrobatiska övningar. Detta kan göras individuellt eller i grupp. Tävlar man som en grupp kan det vara svårt att ensam kunna träna inför tävlingar då redskapen för denna gren blir resterande gruppmedlemmar.

En viktig utrustning för gymnastiken i allmänhet är olika typer av mattor. För att man ska kunna öva behöver man ha mattor där man kan träna på de olika rutinerna och man för akrobatik som utförs på olika redskap behöver man att ha en skyddande matta. Den här typen av matta kallas för nedslagsmatta, syftet med mattan är att gymnasterna ska kunna slänga sig och kasta sig i mattan när det utför olika typer av gymnastik. Den fungerar även som ett skydd om något skulle gå fel och en gymnast skulle falla ner och därför är detta en viktigt utrustning inom gymnastiken.

Den viktigaste redskapen inom gymnastik är egentligen gymnasterna själva. Eftersom det är dom som utför alla olika moment och övningar. Och detta innebär också att den viktigaste redskapen är deras kroppar, därför är det viktigt att de håller sig starka och friska. För utan en stark och uthållig kropp kan det inte utföras någon gymnastik