Vänligen läs igenom följande regler och lyssna alltid på personalens instruktioner.

De fem gyllene AirHop-reglerna:

 1. För att få hoppa hos AirHop måste man vara minst fem år.
 2. För att alla ska få plats att hoppa tillåter vi endast ett begränsat antal bokningar. Då det är högt tryck på helger och kvällar råder vi dig att boka i god tid.
 3. Vänligen kom 20 minuter innan er bokade tid för incheckning, ombyte och säkerhetsgenomgång.
 4. Av säkerhetsskäl måste du bära AirHops halkstrumpor på samtliga trampoliner. Du får dem vid ditt första besök i parken. Naturligtvis får du behålla dem och ta med dem vid nästa besök.
 5. Den viktigaste regeln: Hoppa så mycket du kan och orkar!

Allmänna regler:

 • Av säkerhetsskäl och hygieniska skäl måste varje besökare som ska hoppa ha på sig AirHops egna halkstrumpor.
 • Entréarmbanden måste bäras under hela vistelsen i parken.
 • Smycken måste tas av innan inträde till parken. Likaså ska piercings tas bort eller tejpas över.
 • Vänligen töm fickorna innan ni beträder parken.
 • Mobiltelefoner, kameror och andra tekniska apparater får inte tas med ut på trampolinerna.
 • Personer som är alkohol- eller drogpåverkade får inte hoppa.
 • Gravida eller personer med hälsoproblem (som kan innebära ökad skaderisk) bör inte hoppa.
 • Det är viktigt att ta hänsyn till andra hoppare, framför allt barn.
 • Det är inte tillåtet att sitta eller ligga på trampolinerna. Den som behöver en paus lämnar hoppzonen.
 • Det är aldrig tillåtet att hoppa två personer på samma trampolin.
 • Försök alltid att landa med båda fötterna i mitten av trampolinen.
 • Volter är tillåtna, men inte fler än två åt gången och inga dubbelvolter.
 • Det är inte tillåtet att springa över trampolinerna.
 • Inga fingrar är tillåtna på säkerhetsmaterialet och nätet. Skaderisk!
 • Medhavd mat och dryck är förbjudet.
 • Svordomar och förolämpningar tolereras inte.
 • Vid smittsam sjukdom, till exempel magsjuka, ombeds du att stanna hemma för att förhindra spridning.

Skumgropen:

 • Hoppa aldrig i med huvudet före. Att dyka är förbjudet.
 • Lämna gropen direkt efter ditt hopp.
 • Det är förbjudet att gömma sig i gropen – detta innebär ökad skaderisk för andra hoppare.
 • Hoppa först när det är säkerställt att det inte råder fara för någon annan.
 • Hoppa med tömda fickor – förlorade tillhörigheter kan endast återlämnas efter cirka 1-2 veckor (när skumgropen töms och städas).

Spökboll:

 • Sikta aldrig på huvudet
 • Sparka inte bollen med fötterna
 • Den som träffats är ute och måste lämna planen.
 • Den som håller en boll i händerna kan värja sig mot kommande bollar.
 • Om en boll fångas innan den har nuddat golvet, är den som kastade bollen ute.
 • Domarens regler/beslut måste accepteras och respekteras.

Basketball Slam Dunk:

 • Bara en person per trampolin
 • Man får inte hålla fast eller hänga i Slam Dunk-korgen.

Battle Beam (enbart i Uppsala):

 • Bara 2 personer samtidigt.
 • Får inte hålla i din motståndarens ”Battle stick”.
 • Se till att du inte träffar över axelhöjd.
 • Lyssa alltid på våra parkvärdar.
 • När din tur är över, lämna platsen och ställ dig i kön igen.

Wipeout Zone (enbart i Uppsala):

 • En person per plattform.
 • Endast 8 personer per runda.
 • Stå på plattformen när Wipe Out:en är igång.
 • Man får inte stå, klättra, ligga, hänga eller trycka mot Wipe Out:ens armar.
 • Lyssna alltid på våra parkvärdar.
 • När din tur är över, lämna platsen och ställ dig i kön igen.
 • Res dig inte upp förrän parkvärden har givit signal efter du blivit träffad.
 • Viktgräns på 91 kg per person på Wipe Out.
 • Man måste vara minst 120 cm lång för att kunna delta i aktiviteten.

Att hoppa trampolin är ingen ofarlig sport. Därför måste man hålla sig inom ramen för sin egen förmåga och följa våra säkerhetsregler. Då finns inga hinder för att känna hoppglädje!