Trampolinhoppning är inte bara roligt, det är hälsosamt också!

Enligt NASA, den som hoppar trampolin …

… belastar kroppen mindre än joggning – men träningen är tre gånger mer effektiv
… förbränner upp till 1000 kalorier per timma
… tränar cirka 650 muskler vid varje hopp
… stärker sin bindväv och motverkar celluliter
… stärker sin hjärtmuskulatur
… stärker koordinationen och motoriken
… stärker och skyddar leder
… motverkar stresshormon och utsöndrar endorfiner
… höjer produktionen av röda och vita blodkroppar i ryggmärgen