1 ALLMÄNNA REGLER
1.1 Denna överenskommelse omfattar bokningsvillkor och regler som gäller för bokning av aktiviteter på AirHop Trampolinpark.

1.2 Dessa bokningsvillkor och regler innehåller viktig information gällande deltagande i olika aktiviteter av både deltagaren och medlemmar ur deltagarens sällskap. Kunden som genomfört bokningen måste försäkra sig om att alla medlemmar i sällskapet är medvetna om och godkänner dessa regler.

1.3 Dessa bokningsvillkor och regler kan inte ändras eller anpassas utan skriftligt medgivande från Företaget.

1.4 Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i utbudet av tjänster och/eller aktiviteter.

1.5 Av säkerhetsskäl måste alla deltagare vara minst 5 år gamla.

1.6 Alla barn mellan 5 – 12 år måste vara i sällskap av en ansvarig vuxen även om denne inte ska hoppa (för medföljande ansvarig vuxen som inte hoppar är inträdet kostnadsfritt). Alla barn under 18 år måste ha en förälder eller ansvarig vuxen som står på bokningen. I sådana fall ska bokningsbekräftelsen tas med för att verifiera bokningen vid ankomst. Som förälder/ansvarig vuxen ska man förklara parkens regler för deltagarna.

1.7 Kunden godkänner härmed att denne, både vid avsiktliga och oavsiktliga skador på trampolinparkens utrustning, anses som betalningsansvarig.

1.8 Företaget ansvarar inte för förlust, stöld eller skada på kunds tillhörigheter under vistelsen i parken. Pengar och andra värdesaker ska aldrig lämnas utan uppsikt.

2 PRIS OCH BETALNING
2.1 Alla bokningar måste betalas vid bokningstillfället i enlighet med AirHops prislista.

2.2 AirHop skickar en bokningsbekräftelse med alla bokningsuppgifter med de aktiviteter som kunden har bokat med datum och tid. Det är upp till Företaget att ta ställning till alla bokningsförfrågningar vid uppvisande av bokningsbekräftelsen.

2.3 Om bokningsbekräftelsen innehåller fel av något slag ska kunden meddela Företaget omedelbart.

2.4 Företaget förbehåller sig rätten att ändra priser och erbjudande när som helst. Företaget kommer att meddela eventuella ändringar så fort som möjligt.

3 KUNDENS SKYLDIGHET
3.1 Det är kundens ansvar att anlända till AirHop Trampolinpark minst 30 minuter före bokad tid enligt uppgifterna i bokningsbekräftelsen. Detta för att försäkra sig om att man har gott om tid på sig att checka in, byta om och ta del av den obligatoriska säkerhetsgenomgången. Företaget förbehåller sig rätten att neka inträde vid sen ankomst och är ej skyldig att återbetala, omboka eller kompensera sena ankomster under några omständigheter.

3.2 Deltagande i aktiviteter är ej helt utan risk och att inte följa reglerna kan leda till allvarliga skador samt dödsfall. Alla deltagare måste ta del av och vara uppmärksamma på den obligatoriska säkerhetsgenomgången som ges av en parkvärd.

3.3 Det är inte Företagets eller parkvärdens ansvar att ha deltagare under uppsikt. Alla barn mellan 5-12 år måste vara i sällskap av en ansvarig vuxen, som dock inte måste ta del av aktiviteten.

3.4 Alla besökare måste vara införstådda med att deltagande i aktiviteterna är fysiskt krävande och
ska avstås ifrån om man inte har den fysik som krävs. Alla deltagare måste vara vid god fysisk hälsa
med en viktbegränsning på 125 kg. Företaget avråder även gravida från att delta i Företagets
aktiviteter.

3.5 Alla deltagare ombeds vara lämpligt klädda, och av säkerhetsskäl förbehåller sig Företaget rätten
att neka inträde för deltagare med olämplig klädsel.

3.6 Företaget strävar alltid efter att den bokade aktiviteten startar på utsatt tid. Företaget är ej
ansvarsskyldigt vid förlust, kostnader, skador eller utgifter som orsakats direkt eller indirekt av en
försening av aktiviteten.

3.7 Företaget förbehåller sig rätten att neka en deltagare från inträde eller genomförande av
aktiviteten om Företaget anser att deltagaren har ett olämpligt beteende eller beter sig på ett sådant
sätt kan skada deltagaren själv, andra deltagare eller utrustningen i parken. Detta gäller deltagare
som inte håller sig till parkreglerna, parkvärdens instruktioner, säkerhetsvideon eller
säkerhetsgenomgången. Detta gäller även om någon misstänks vara under alkohol- eller
drogpåverkan.

3.8 Företaget ska inte hållas ansvarig för återbetalning eller kompensation i händelse av att en
deltagare inte tillåts eller själv vill genomföra den bokade aktiviteten.

3.9 All hoppning sker på egen risk.

4 AVBOKNINGAR
4.1 Kunden har rätt att avboka förutsatt att Företaget har tagit emot en förfrågan om avbokning minst
24 timmar före bokad tid enligt bokningsbekräftelsen. Företaget erbjuder en kostnadsfri ombokning
förutsatt att avbokningen sker inom angiven tid för avbokningar. Om en avbokning sker inom 24
timmar erbjuds ingen återbetalning eller ombokning. Det är upp till Företaget att göra en kostnadsfri
ombokning för en kund som inte meddelat sin avbokning i tid. För en sådan ombokning gäller inte
längre 24-timmarsregeln, återbetalning eller ny ombokning om kunden skulle vilja avboka
ombokningen.

4.2 Företaget förbehåller sig rätten att avboka en bokning när som helst. I händelse av en sådan
avbokning ska Företaget göra sitt yttersta för att meddela kunden detta och kunden har rätt till full
återbetalning begränsad till summan som bokningen gäller för. Ingen ytterligare kompensation betalas
ut.

5 KALASBOKNINGAR
5.1 Alla kalasbokningar ska betalas vid bokningstillfället. Avbokningar inom utsatt tidsram återbetalas
till fullo. Kostnadsfri avbokning av kalaset måste göras senast en vecka innan kalaset. Vid avbokning
inom 5 dagar debiteras 50 % av kostnaden. Vid avbokning inom 2 dagar debiteras 100 % av
kostnaden. Det är upp till Företaget att avgöra om en avbokning ska eller kan förläggas till ett annat
datum och tid.

5.2 Ändring av antal gäster måste göras senast 3 arbetsdagar före ditt bokade kalas. Det går att lägga
till gäster i efterhand så länge det finns plats och att vi har blivit meddelade om detta inom utsatt
tidsram.

5.3 Företaget tillhandahåller inte födelsedagstårtor eller ljus, men kan bistå med papperstallrikar,
skedar och tårtspade. Av säkerhetsskäl är födelsedagsljus på tårtan helt förbjudet. Det ej heller tillåtet
att ta med nötter in i lokalen.

5.4 Boka i god tid om du vill ha ditt kalas på en helg. Är du osäker på antalet gäster är det bättre att
boka ett par extra platser, som du sedan senast 3 arbetsdagar före kalaset kan ändra kostnadsfritt. Vi
kommer annars att debitera antalet bokade platser.

5.5 I födelsedagspaketet ingår 2 korv med bröd per barn samt en pinnglass. Anmäl eventuella
allergier/specialkoster i samband med bokningen eller senast tre arbetsdagar innan kalaset.

5.6 Se till att anlända 30 minuter innan kalaset börjar för att möta upp kalasvärden och hinna checka
in, byta om och närvara vid säkerhetsgenomgången. Var uppmärksam på våra parkregler för att alla
ska få en så rolig och säker upplevelse som möjligt. Företaget ersätter ej förlorad tid vid sen ankomst.

5.7 Kalashörnan är reserverad i 30 minuter efter bokad hopptid. Kalashörnan måste lämnas efter 30 minuter för nästa kalas.

5.8 För att få hoppa på AirHop måste man vara minst 5 år gammal. Alla barn mellan 5 – 12 år måste ha en ansvarig vuxen med sig. Minst en förälder måste gå med på kalaset och ansvara för att barnen tar det av säkerhetsgenomgången och håller sig till parkreglerna (inträdet för förälder/ansvarig vuxen som inte hoppar är kostnadsfritt). Beteende som av Företaget anses som oacceptabelt kommer att förklaras för föräldern/ansvarig vuxen och kalaset kan komma att avslutas tidigare.

6 FÖRETAG, EVENT & GRUPPER
6.1 Fri avbokning senast en vecka innan bokad hoppning. Avbokning senare än detta debiteras med 50 % av den totala kostnaden. Avbokning en dag innan/no show debiteras 100 % av hela beloppet.

7 ÅTERBETALNING
7.1 Alla återbetalningar i enlighet med dessa villkor sker endast till samma kort som användes för köpet. Om kortet har gått ut sker en banköverföring.